ISPS

ankomstISPS står for "The International Ship and Faciility Security Code" og ble innført etter terroranslag mot cruiseskipet "Achille Lauro" i 1985 og "Twin Towers" i New York i 2001. ISPS regulativet er felles for alle medlemsland i FN, og hensikten er å hindre terroranslag mot skip og havner.

 

Nordkapp og Porsanger Havn IKS oppfyller og følger sikkerhetsregulativene i ISPS. Sikkerhetstiltakene er utarbeidet i henhold til kravene i den internasjonale sikkerhetskoden for skip og havnefasiliteter. Ved å opprette preventive tiltak reduserer vi sikkerhetstruslene mot skip i internasjonal fart og havner som anløpes av slike skip.