Nordkapp i nordområdene

"Nærhet til ressursene i Barentshavet og omtanke for naturmiljøet gjør Nordkapp til noe helt spesielt i nordområdene. Naturen har gitt Nordkapp en naturlig dyp havn for håndtering av store skip og installasjoner. Oljeaktiviteten øst for Nordkapp, på Sarnesfjorden, er som tryggest, da vind og strøm skjermer de store fuglekoloniene på Hjelmsøystauren og Gjesværstappan."Dette er et utdrag fra et strategidokument om Nordkapps strategiske plassering i nordområdene. Les resten av dokumentet lenger ned.

Dersom du ønsker å laste strategidokumentet  ned til egen datamaskin finner du det som vedlegg nederst. Vær oppmerksom på at vedlegget er i full størrelse og vil ta noe tid å laste ned.

 

{pdf=/pdf-filer/Nordkapp_strategisk.pdf|700|600}