Havneråd og styre

Havnerådet består av:

 

Leder

Kristina Sigursdottir Hansen

Nordkapp

 

Medlem

Kjell Valter Sivertsen

Nordkapp

 

Medlem

Stine Akselsen 

Lebesby

 

Medlem

Aina Borch

Porsanger

 

     

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Styret Nordkapp og Porsanger Havn IKS:

Styreleder Hans Arvid Hansen               Personlig vara Chris-Thomas Jørgensen

Nestleder Kjellbjørg Mathiesen              Personlig vara Vivi S. Samuelsen

Medlem Yngve Kristiansen                    Personlig vara Roger Hansen

Medlem Gry Jørgensen                        Personlig vara Bente Ravlo     

Medlem Toril Svendsen                        Personlig vara Kari Krogh

Medlem Bjørn Pedersen                      Personlig vara Bård Rasmussen

Medlem Torkjell Johnsen                     Personlig vara Bernt Magne Wilhelmsen