Vi oppdaterer nå anløpslisten for 2019. Det er så langt meldt inn 107 anløp. Denne listen er foreløpig og vi vil fortøpende oppdatere den.

 

Her er den foreløpig anløpslisten for 2019.

 

Anløpslisten er vedlagt som Excel dokument.

Vi gjør oppmerksom på at disse tallene er foreløpige, og at endringer kan finne sted.

 

Vedlegg:
Last ned denne filen (Cruise 2019.xlsx)Cruiseanløp 2019[ ][ ]24 kB