Vindforhold

ships_in_a_strong_windVind er luftmasser som forflytter seg. Vinden kan måles og benevningen er vanligvis Beaufort eller meter per sekund. Vinden er avgjørende for de som lever av havet, og kunnskap om vinden er derfor svært viktig. Her finner du nyttig viten om vinden i vårt nærområde.

Les mer: Vindforhold