Kulturlivet i Nordkapp

kafelivNordkapp kommune har i "alle tider" vært kjent for sitt rike kulturliv som er mer aktivt og variert enn på de fleste andre steder langs kysten av Finnmark. Bakgrunnen for dette er mangesidig, men to forhold er viktige; turismen og tidlige tiders svært hyppige besøk av trålere og da særlig mange fra England. Turister og utenlandske fiskere har brakt med seg impulser utenfra. Disse har spiret og grodd i dette lokalsamfunnet.

Les mer: Kulturlivet i Nordkapp