Parkering

 

P1000145Helårsparkering
Parkeringsplassen håndterer passasjertrafikk fra Hurtigruten og cruiseskip. Dette medfører betydelig trafikk av busser gjennom året. Restkapasitet tilbys alminnelig parkering. Det er ingen tidsbegrensninger for parkering. Området ryddes for snø hele vinteren.
 

Kapasitet
Parkeringsplassen har kapasitet til å ta de fleste typer kjøretøy. Antall busser som kan parkere: 25. Antall personbiler: 25.

 

Assistanse
Ved behov for assistanse er det nummer til døgnbemannet vakttelefon ved utkjøringsautomat. Spørsmål om P1000140v2parkeringsplassen rettes til Nordkapp og Porsanger Havn IKS.