AIS

Vår AIS-løsning vil være operativ snart.

Her vil du finne oversikt over alle fartøy med AIS som befinner seg i vårt havnedistrikt.

Denne AIS løsningen vil ha svært god dekning både Laksefjorden og Porsangerfjorden.