Priser

Her finner du prisregulativet 2020 for Nordkappregionen Havn IKS.

Gjelder fra 1/1 2020

Du kan se og/eller laste ned vårt prisregulativ.

Du kan også bruke vår priskalkulator for å finne estimert kaivederlag for ditt fartøy (2019 priser)

Fartøy:

Brutto tonnasje:

Sum kaivederlag:

250 NOK


Vår kalkulator beregner bare estimert kostnad for anløpsavgift og kaivederlag. Andre vederlag kommer i tillegg og det er kun reell faktura som gjelder. Vi tar forbehold om feil i kalkulatoren.

Minste døgnpris: 250