Våre havner

Nordkappregionen Havn IKS har kaianlegg i Nordkapp, Lebesby og Porsanger kommune.

Under vil du finne oversikt over hvert enkelt anlegg med tilhørende informasjon.

Kontakt oss ved behov for kaiplass.

Honnings­våg

I Honningsvåg har vi 8 kaier tilgjengelig.

Navn Type Lengde Dybde
Kai 1 Betong 155 m 8 m
Kai 2 Betong 70 m 8 m
Kai 3 Betong 125 m 9,5 m
Kai Nord Betong 100 m 12 m
Kai Sør Betong 81 m 5,7-12 m
Kai Øst Tre/betong 80 m 5-9 m
Kai Vest Betong 120 m 5,7-12 m
Bølgebryter Betong 118 m 6 m
Navn Type Lengde Dybde
Ny Hurtigrutekai Betong 120 m 7,5 m
Gml Hurtigrutekai Betong 75 m 3,9 m
Nissenkaia Tre 27 m 1-5,7 m
Hustadkaia Tre 55 m 2,6 m
Servicekai Tre 42 m 2,6 m

Kjøllefjord

I Kjøllefjord har vi 5 kaier.

Våre flytebrygger

I vårt distrikt har vi 16 stk flytebrygger plassert i ulike havner.

Disse bryggene og båsplassene er i all hovedsak forbeholdt fiskeflåten.

Plassering Antall brygger Antall plasser
Honningsvåg 3 stk 30 stk
Kjøllefjord 3 stk 50 stk
Nordvågen 3 stk 40 stk
Kamøyvær 2 stk 24 stk
Skarsvåg 2 stk 24 stk
Gjesvær 2 stk 24 stk
Smørfjord 1 stk 10 stk