Historie

Under finner du et kort sammendrag om hvordan vår havnevirksomhet har blitt til.

Nordkapp Havn KF ble stiftet 1932 og Erling Hafto ble selskapets første havnefogd. Senere, i 2008, slo Nordkapp Havn KF seg sammen med Porsanger Havn KF og dannet et interkommunalt selskap; Nordkapp og Porsanger Havn IKS. I 2014 sluttet Lebesby seg til det interkommunale selskapet, og det ble til slik det er i dag – Nordkappregionen Havn IKS. Hensikten med det kommunale samarbeidet var og er å ivareta og samordne den kommunale havnevirksomheten i regionen.
I dag har vi 13 kaier og over 200 plasser på flytebryggene rundt om i regionen.