Akutt forurensing

Nordkapp kommune innehar sekretariatet for IUA Midt-Finnmark.

For varsling av hendelser med forurensning, ring 110.

Les mer på Nordkapp kommunes hjemmesider om akutt foruresning: https://www.nordkapp.kommune.no/akutt-forurensning.580825.no.html