Akutt forurensing

Nordkappregionen havn innehar sekretariatet for IUA Midt-Finnmark.

For varsling av hendelser med forurensning, ring 110.

IUA Midt-Finnmark er et interkommunalt utvalg mot akutt forurensning. Dette er et samarbeid mellom Nordkapp, Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommune.

Ved tilfeller av akutt forurensning i regionen, som skal håndteres av den interkommunale beredskapen, vil IUA Midt-Finnmark lede innsatsen.

Ved hendelser vil beredskapsstyret etablere innsatsledelse på havnekontoret i Honningsvåg.

Klikk på linken vedlagt for å se IUA Midt-Finnmarks beredskapsplan.