Ordens­reglement

Vedlagt finner du Nordkappregionen havns ordensreglement.

For å se ordensreglementet kan du trykke på filen vedlagt.