Bunkers

Vårt bunkringsanlegg i Kobbhola er nå satt i drift.

Nordkappterminalen er et anlegg som i første omgang vil levere MGO, Marine Gas Oil til den maritime flåten.

Om du ønsker å bunkre hos oss må du ha en kundeavtale med Bunker Oil. Om du ikke allerede har en slik avtale kan du lage det ved å kontakte Bunker Oil på tlf:+47 95014255 eller ved å sende en mail til ordrenord@bunkeroil.no. Merk din mail med «kundeavtale»

For informasjon om anlegget, se vår terminal information booklet (TIB) vedlagt.