Bunkers

Et bunkringsanlegg i Kobbhola forventes å stå klart primo 2020.
Mer informasjon kommer.

Bunkringsanlegget i Kobbhola er et anlegg som i første omgang vil levere MGO.

Anlegget ventes å stå klart primo 2020.

Om du ønsker å bunkre hos oss må du ha en kundeavtale med Bunker Oil. Om du ikke allerede har en slik avtale kan du lage det ved å kontakte Bunker Oil på tlf:77664120 eller ved å sende en mail til ordrenord@bunkeroil.no. Merk din mail med «kundeavtale»