Bunkers

Vårt bunkringsanlegg i Kobbhola er nå satt i drift.

Vakttelefon:
950 14 255

Nordkappterminalen er et anlegg som i første omgang kun vil levere MGO, Marine Gas Oil til den maritime flåten.

Om du ønsker å bunkre hos oss må du ha en kundeavtale med Bunker Oil. Merk: Dette gjelder ikke for bunkring ved bruk av vår håndpumpe for mindre fartøy!

Om du ikke allerede har en slik avtale kan du lage det ved å kontakte Bunker Oil på tlf:+47 95014255 eller ved å sende en mail til ordrenord@bunkeroil.no. Merk din mail med «kundeavtale»

Vedrørende vår håndpumpe som leverer MGO til mindre fartøy betjenes denne ved bruk av Visa eller MasterCard.
Det er per nå ikke mulig å bruke BunkerOils kundekort til dette formål.

 

For informasjon om anlegget, se vår terminal information booklet (TIB) vedlagt.