Bunkers

Et bunkringsanlegg i Kobbhola forventes å stå ferdig ila. 2019

Mer informasjon kommer.