Havne- og farvannslov

Havne- og farvannsloven skal fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn samt bruk av farvann. Samtidig skal det tas hensyn til et konkurransedyktig næringsliv.

Ved å trykke på linken vedlagt kan du se og lese Havne- og farvannsloven i sin fullstendighet hos Lovdata.no