Tjenester

Her vil du finne informasjon om hvilke tjenester Nordkappregionen Havn kan tilby.

Vi kan tilby tjenester som Ferskvann, Landstrøm, Båtutsett, Parkering og snart også Bunkers.
Ved å klikke på en av linkene kommer du direkte til de tjenestene du ønsker nærmere informasjon om.