Ledige stillinger

Det er for tiden ingen ledige stillinger i Nordkappregionen Havn IKS

IMG_0614

Nordkappregionen Havn IKS søker sommervikarer til våre havner i Nordkapp. Arbeidsted vil være Honningsvåg. Vi ønsker arbeidsvillige personer som er fylt 15 år og som ønsker å jobbe med lett vedlikeholdsarbeid, malingsarbeider, rydding og annet forefallende arbeid.

Arbeidsperioden vil være fom 26.juni 2023 tom 20. august 2023. Vi ønsker å fordele sommervikarene inn i to grupper:

Gruppe 1: Perioden 26.6.2023 tom 23.7.2023.
Gruppe 2: Perioden 24.7.2023 tom 20.8.2023.

Vi søker etter totalt 6 personer fordelt på de to gruppene.
Vennligst oppgi hvilken periode du ønsker å jobbe.

Send en kortfattet søknad på epost: borge@nordkapphavn.no innen 31.05.2023